KONGRESNE TEME

Kako bismo što bolje odgovorili izazovima modernog sestrinstva u dermatovenerologiji, načelne teme simpozija su:

  1. Zdravstvena njega bolesnika na biološkoj terapiji
  2. Novosti u liječenju bolesnika na biološkoj terapiji
  3. Multidisciplinarni pristup bolesnicima s biološkom terapijom
  4. Posteri

Tehnički organizator

FILIDA TRAVEL
Dore Pfanove 7, Zagreb

derma@filidatravel.hr 
tel: 385 1 4616 522
fax: 385 1 4616 521