Organizacijski odbor

Predsjednik organizacijskog odbora
Marko Raguž

Članovi organizacijskog odbora
Maja Petrušić
Kristina Jakić Hlevnjak
Ivana Halambek
Tina Šuster
Sretenka Fodrek
Dijana Vidović
Antonio Sardelić
Sretenka Fodrek
Nataša Juranić
Dubravka Koletić
Suzan Grbac Tomčić

Tehnički organizator

FILIDA TRAVEL
Dore Pfanove 7, Zagreb

derma@filidatravel.hr 
tel: 385 1 4616 522
fax: 385 1 4616 521