PREDAJA SAŽETAKA

Rok za predaju sažetaka za Derma2024 je do 01. veljače 2024. u 23:59 CET.

Naš postupak slanja sažetaka omogućuje vam slanje sažetaka za oralne prezentacije i e-postere.

Sustav za podnošenje sažetaka dostupan je putem web stranice https://dermahr.com/. https://dermahr.com/ ne prihvaća ponovne prijave. Uzimaju se u obzir samo sažeci dostavljeni elektronički. Autori mogu pogledati svoje sažetke izravno na platformi za prijavu.

Sve posebne upite (promjene podataka o autorima, ažuriranje objava o sukobu interesa) potrebno je poslati e-poštom na: derma@filidatravel.hr

 • Dvostruke prijave bit će odbačene.
 • Derma2024 zadržava pravo promjene kategorije vašeg sažetka tijekom postupka recenzije.

Svi koautori dužni su prijaviti pojedinačni sukob interesa. Neispunjavanje svih objava rezultirat će odbijanjem sažetka.

Po registriranom sudioniku bit će prihvaćena najviše tri usmena izlaganja i tri postera.

Za svaki sažetak bit će odabrana samo jedna vrsta prezentacije.

Imajte na umu da će se adrese e-pošte koautora dane tijekom procesa podnošenja koristiti kako bi se osigurala sva komunikacija od strane tima za sažetke Derma2024.

Upute za prijavu sažetaka

 • sažetak mora biti dostavljen na hrvatskom jeziku
 • font za sažetak: Arial 10 pts
 • naslov sažetka treba biti velikim slovima: Arial 12 pts
 • prezime i ime autora i koautora treba biti bez naslova
 • naziv ustanove, grad i država autora i koautora
 • e-mail adresa autora
 • sažetak treba imati najviše 350 riječi
 • sažetak treba sadržavati: uvod, cilj, metode, rezultate i zaključke
 • prethodno objavljeni sažeci neće biti prihvaćeni

POSTERI

 • E-POSTER treba izraditi u PowerPoint formi i dostaviti kao pdf., .ppt ili .pptx datoteku.
 • Samo jedan slajd će biti prihvaćen i trebao bi sadržavati cijeli sadržaj postera.
 • Koristite fontove kompatibilne s PC i Mac IOS (Arial, Courier New, Georgia, Helvetica, Times, Times New Roman)
 • Plakat treba biti u vodoravnom smjeru.
 • Na vrhu postera treba biti naslov, imena autora i koautora, mentora, naziv ustanove, e-mail adresa autora.

ROKOVI ZA PRIHVAT SAŽETAKA I POSTERA

Autori će biti obaviješteni do 15. veljače 2024. o prihvaćanju usmenih izlaganja. Neće biti prihvaćeni svi podneseni sažetci ili posteri. To ne znači da autori i dalje ne mogu prisustvovati Simpoziju.

Sažetak za oralnu prezentaciju može se prihvatiti kao poster.

VRIJEME PREDSTAVLJANJA:

Pozvani predavači će imati 15 minuta plenarnog predavanja.
Autor prihvaćenog usmenog izlaganja imat će 15 minuta za prezentaciju i 2 minute za raspravu.
Svi prihvaćeni posteri bit će izloženi tijekom cijelog Kongresa. Samo odabrani će imati usmeno izlaganje autora u trajanju od 5 minuta.
Usmena prezentacija ili poster prezentacija neće biti moguća bez prijave na Simpozij.

Sretno svima i vidimo se u Cavtatu!

Tehnički organizator

FILIDA TRAVEL
Dore Pfanove 7, Zagreb

derma@filidatravel.hr 
tel: 385 1 4616 522
fax: 385 1 4616 521