Stručni odbor

Predsjednica stručnog odbora
Snježana Krpeta

Članovi stručnog odbora
Željkica Čubrilović
Ines Birkić Belanović
Josipa Bošnjak
Senija Grgurinović
Božica Kurtović
Snježana Brući
Snježana Žic
Anita Bikić
Katija Vidak

Tehnički organizator

FILIDA TRAVEL
Dore Pfanove 7, Zagreb

derma@filidatravel.hr 
tel: 385 1 4616 522
fax: 385 1 4616 521