REGISTRACIJA

Rana kotizacija do 1. travnja 2024

130,00 €

Redovna registracija poslije 1. travnja 2024

150,00 €

Kotizacija uključuje:

  • Pristup svim predavanjima
  • Kongresni material
  • Koktel dobrodošlice
  • Kongresna večera
  • Sve pauze za kavu i ručkovi, prema programu

Kotizacija ne uključuje:

  • vlastite troškove
  • smještaj
  • dodatni obroci koji nisu navedeni pod “kotizacija uključuje”

Detalji za plaćanje:

Sva plaćanja trebaju biti naslovljena na Filida travel, Dore Pfanove 7, 10000 Zagreb  

  • On-line plaćanje kreditnim karticama
  • Bankovni transfer: 

Zagrebačka banka

Vlasnik računa: Filida travel

Broj računa/IBAN: HR3223600001101988664

SWIFT code: ZABAHR2X

Sa naznakom: Derma2024 – Ime i prezime sudionika 

Uvjeti otkaza:
Odustajanje od sudjelovanja na Kongresu treba prijaviti pismenim putem na derma@filidatravel.hr
Otkaz sudjelovanja do 01. ožujka 2024: 80% povrat sredstava (20% naknada) 

Nakon 01. ožujka 2024:  nema povrata novca

Potvrda sudjelovanja

Sudionik će primiti potvrdu o sudjelovanju nakon što Organizator potvrdi primitak plaćanja iste. 

Tehnički organizator

FILIDA TRAVEL
Dore Pfanove 7, Zagreb

derma@filidatravel.hr 
tel: 385 1 4616 522
fax: 385 1 4616 521